โปรโมชั่น ท่องเที่ยว :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Jet Airways

บัตรเครดิต กรุงศรี Jet Airways
*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
•    สิทธิพิเศษฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี เท่านั้น
•    โปรโมทชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะช่องทาง www.jetairways.com/th หรือ Jet Airways mobile application 
•    สายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ส (อินเดีย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะสำหรับเดินทางเริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพฯ,ประเทศไทย สู่เมืองต่างๆที่ทำการบินโดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส ในทุกเที่ยวบิน โดย:
•    เที่ยวบินชั้นประหยัด และ ชั้นธุรกิจ รับส่วนลด 10% ในราคาของบัตรโดยสาร
•    โปรโมทชั่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งเที่ยวบินไป-กลับ และ เที่ยวบินเดียว
•    โปรโมทชั้นนี้สามารถใช้สำรองที่นั่งและออกตั๋วเครื่องบินได้ระหว่างวันที่ 15 พฤศจืกายน 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
•    โปรโมทชั้นนี้สามารถใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
•    โปรโมทชั้นนี้สามารถใช้ได้กับทุก booking class ยกเว้น B class
•    ชั้นประหยัด: สามารถใช้ได้ใน booking class ได้แก่  W/O/V/H/L/S/Q/L/N/U/T/M/Y Class
•    ชั้นธุรกิจ: สามารถใช้ได้ใน booking class ได้แก่  P/I/Z/J/C Class
•    การใช้โปรโมทชั้นนี้ สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาสำรองที่นั่งโดยใช้ โค๊ดส่วนลดได้แก่ 9W18KRUNGSRI
•    ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ promo code อื่นๆได้
•    โปรโมทชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ส เองเท่านั้น
•    โปรโมทชั้นนี้ไม่สามารถใช้กับการสำรองที่นั่ง Multicity ได้
•    ส่วนลดเด็ก / ทารก/เปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง/ปลี่ยนแปลงเที่ยวบินการเดินทาง/ค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าบริการช่วงสุดสัปดาห์/การเพิ่มเวลาที่ไม่ให้ราคาพิเศษ /ข้อจำกัดในการเดินทางและ / หรือข้อจำกัดบนเที่ยวบินจะจะมีผลตามที่ระบุไว้ในกฎค่าโดยสารของสายการบิน
•    บริษัทฯ และเจ็ทแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเพิ่มแก้ไขปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทั้งหมดหรือข้อกำหนดใด ๆ หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ และเจ็ทแอร์เวย์สถือเป็นที่สุด 
•    บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่จำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายบัตรโดยสารโดยตรง 
•    ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร