โปรโมชั่น ผ่อนสินค้า :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Index Living Mall

บัตรเครดิต กรุงศรี Index Living Mall
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
• สงวนสิทธิ์สำหรับรายการแบ่งจ่ายของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี 
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น  
• สงวนสิทธิ์เฉพาะการทำรายการที่ Index Living Mall ทุกสาขาเท่านั้น Index Shop Online ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• พิเศษ1 ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนตามยอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิป 
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 48,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนและได้ข้อความตอบกลับก่อนทำรายการแบ่งจ่าย 
• พิเศษ2 ใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดผ่อนชำระ แลกรับเครดิตเงินคืน 13% จำกัดการใช้คะแนนสะสมสูงสุด 300,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 39,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ 1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62 
• สงวนสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เฉพาะรายการผ่อนชำระ และทำรายการแลกคะแนน ณ จุดขายผ่านเครื่องรูดบัตรเท่านั้น 
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี 
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ 
• พิเศษ3 Top 5 Spenders สำหรับผู้ที่มียอดแบ่งจ่ายสะสมสูงสุดตลอดรายการ ลำดับ 1-2 รับ Central Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท/รางวัล ลำดับ 3-5 รับ Central Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท/รางวัล 
• เฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดแบ่งจ่าย 100,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปเท่านั้น  
• บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลให้กับสมาชิกบัตรตามที่อยู่ใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 90 วัน หลังจบรายการ 
• กรณีมีผู้ที่มียอดแบ่งจ่ายสะสมสูงสุดเท่ากัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลให้แก่ผู้ที่ทำยอดแบ่งจ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขก่อน 
• เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด กรุณาสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ให้บริการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนและเรียกชำระตามมูลค่าของบัตรกำนัลจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• รายการเครดิตเงินคืนและบัตรกำนัลไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร