โปรโมชั่น ผ่อนสินค้า :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ซูเปอร์ ซีโร่ O% กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง

บัตรเครดิต กรุงศรี
เงื่อนไข
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย  เฉพาะร้านค้า สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ยกเว้น Power Buy, Home Pro, Big C, Tesco Lotus, Makro, IT City, Central Group, The Mall Group ฯลฯ)
• รายการ ส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่นในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในรอบและเวลาเดียวกัน
• คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ  โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป
• คุ้มที่ 1 บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืน ภายใน 90 วันหลังจากจบโปรโมชั่น (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์และได้ข้อความตอบกลับก่อนทำรายการแบ่งจ่าย
• คุ้มที่ 2 ใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป ภายในวันเดียวกันแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% ของมูลค่าสินค้า จำกัดสิทธิ์การใช้คะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 13,000บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
• ร้านค้าจะทำการหักคะแนนสะสมเพื่อเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย ภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระ
•  คุ้มที่ 2 บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายในรอบบิลถัดไป นับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• รับเครดิตเงินคืนคุ้มที่ 1 และ 2 รวมสูงสุด 33,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 150 วันหลังจากจบรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยาจำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร