โปรโมชั่น ช้อปปิ้ง :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Furniture Show 2019

บัตรเครดิต กรุงศรี Furniture Show
เงื่อนไข
*พิเศษ 1 
• สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท และ บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า เท่านั้น 
• แสดงบัตรเครดิต และเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมภายใต้ ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน ที่ใช้จ่ายภายในงาน Furniture Show 2019 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12 ม.ค. 62 – 20 ม.ค. 62 
• ยกเว้นรายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต Krungsri Smart Plan ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมนี้ได้ 
• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดส่งของสมนาคุณให้กับลูกค้าโดยตรง สามารถลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 21.00 น. ที่จุดแลกของสมนาคุณ ภายในงานเท่านั้น 
• ในกรณีที่สินค้าหมดภายในงาน ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดส่งของสมนาคุณให้กับสมาชิกบัตรตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรทางไปรษณีย์ ภายหลังจากวันที่จบรายการไม่เกิน 60 วัน สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนภายในงานเท่านั้น 
• ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด จำกัดการแลกรับของสมนาคุณ  1 ชิ้น/บัตร/วัน และของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เซลล์สลิปที่ใช้ในการแลกของสมนาคุณแล้วไม่สามารถนำมาแลกสิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทผู้ออกบัตรได้อีก 
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามมูลค่าของสมนาคุณที่สมาชิกบัตรฯ ได้รับ หากมีการยกเลิกยอดใช้จ่ายที่ได้แสดงหลักฐานการแลกรับไว้กับบริษัทฯ ในภายหลัง 
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

**พิเศษ 2 
• สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลก เท่านั้น 
• สำหรับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ที่ใช้จ่ายภายใน Furniture Show 2019 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12 ม.ค. 62 – 20 ม.ค. 62  เท่านั้น 
•  สามารถลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืนได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 21.00 น. ที่บูธลงทะเบียนกรุงศรีภายในงานเท่านั้น 
• ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายสะสมภายในงาน/วันเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 12% ขั้นต่ำในการแลกคะแนนสะสมตั้งแต่ 1,000 คะแนน (120 บาท) และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน (12,000 บาท) ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการส่งเสริมการขาย 
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายในวันถัดไปหลังจากทำรายการสำเร็จ  (เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการส่งเสริมการขาย 
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ณ วันที่บริษัทคำนวณคะแนนสะสม และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี 
• การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร