โปรโมชั่น ผ่อนสินค้า :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Beauty First เพราะความสวยของคุณสำคัญที่สุด

บัตรเครดิต กรุงศรี ความงาม ผ่อน0%25
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทำรายการเท่านั้น 

พิเศษ : 1  ยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป 
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท ต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ 
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ(กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

พิเศษ : 2  รับ บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 25,000 บาท
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมรวมกัน มีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัลจากยอดแบ่งจ่ายสะสมครบตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ
• รับบัตรกำนัลสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ 
• บริษัทจะจัดส่งบัตรกำนัลให้กับสมาชิกบัตรฯ ตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 90 วัน หลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย หรือภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
• บัตรกำนัลมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธ์ในการแจกบัตรกำนัล  1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรหลัก / ตลอดรายการ
• บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขทั่วไป : 
• รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะรายการแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีเท่านั้น 
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า / สาขา (ที่ Slim up, The Skin Doctors, Nitipon Clinic, The Touch, Alyssa Clinic, Romrawin Clinic, Siam Laser ทุกสาขา) และโปรแกรมที่ร่วมรายการ โดย เงื่อนไขหรือระยะเวลาในการผ่อนขึ้นอยู่กับร้านค้าหรือผู้ให้บริการกำหนด
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการแบ่งจ่ายและได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น 
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ใหบริการโดยตรง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร