โปรโมชั่น ร้านอาหาร :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

กิน รูด รับ

บัตรเครดิต กรุงศรี ร้านอาหาร
*/** เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น 
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรีเจซีบี แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะที่ออกโดยบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปหลังหักส่วนลดต่อที่ 1 
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน และไม่เกิน 600 บาท ต่อบัญชีบัตร ตลอดรายการ “กิน รูด รับ” 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน UChoose หรือ SMS ถูกต้องก่อนทำรายการและได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันนับจากวันที่สมาชิกบัตรทำรายการ 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายและจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร