โปรโมชั่น ร้านอาหาร :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Sizzler

บัตรเครดิต กรุงศรี Sizzler
เงื่อนไข
  • จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/โต๊ะ/เซลล์สลิป สิทธิ์มีจำนวนจำกัด สูงสุด 60,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
  • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรฯที่ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีเท่านั้น
  • หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกของ sizzler ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
  • รูปเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร