โปรโมชั่น ไลฟ์สไตล์ :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Book Store

บัตรเครดิต กรุงศรี Book Store
เงื่อนไข
• เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร ร้านเอเชียบุ๊ค, ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, ร้าน นายอินทร์ (ยกเว้น www.naiin.com) , ร้าน B2S, ร้าน ศูนย์หนังสือจุฬา ทุกสาขาที่เข้าร่วมรายการระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 
• สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลก เท่านั้น 
• ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดซื้อเพื่อรับเป็นเครดิตเงินคืน และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 10,000 คะแนน(1,400 บาท) ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อร้านหนังสือ ต่อเดือน  
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 90 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย นับจากวันที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนดและแลกคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น  
• หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเท่านั้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ 0 2646 3555 และสามารถทำรายการได้ทันที 
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี 
• ยกเว้นรายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต Krungsri Smart Plan ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมนี้ได้ 
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้ 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร