โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ชมภาพยนต์เรื่อง “Star Wars” The Last Jedi

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี Star Wars The Last Jedi
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า ที่ได้รับเรียนเชิญและมีชื่อตามที่ระบุใน sms เท่านั้น โดยสมาชิกบัตรเครดิต จะต้องทำการลงทะเบียนทาง SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความยืนยันจากระบบระหว่างวันที่ 18 พ.ย.-4 ธ.ค. 60 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจำกัดการชมภาพยนต์จำนวน 150 สิทธิ์ โดย 1 สิทธิ์จะได้รับบัตรชมภาพยนต์ 2 ที่นั่ง และการระบุที่นั่งเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• โปรดแสดงบัตรเครดิต หรือบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์ที่โรงภาพยนต์ (กรณีมอบอำนาจ โปรดนำสำเนาบัตรเครดิตและสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าที่ได้รับเรียนเชิญมาแสดง) 
• สิทธิพิเศษไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร