โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Siam Amazing Park สยามอะเมซิ่งพาร์ค

บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซื้อ 1 แถม 1

ซื้อบัตร Adult Adventure Pass ราคา 900 บาท 1 ใบ แถมฟรี 1 ใบ!
 

 
access_time 1 ก.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
place สยามอะเมซิ่งพาร์ค
 
 
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และ บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ทุกประเภท เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้สาหรับลูกค้าที่ซื้อบัตร Adult Adventure Pass ราคาใบละ 900 บาท ที่หน้าเคาน์เตอร์จาหน่ายบัตร
 • สยามอะเมซิ่งพาร์คเท่านั้น กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทารายการสั่งซื้อบัตร
 • เมื่อซื้อบัตร Adult Adventure Pass ราคาใบละ 900 บาท 1 ใบ แถมฟรีบัตร Adult Adventure Pass 1 ใบ มูลค่าใบละ 900 บาท
 • บัตร Adult Adventure Pass ที่เป็นรายการแถม ต้องเข้าใช้บริการวันเดียวกับที่ซื้อบัตรเท่านั้น
 • ไม่สามารถเลื่อนเข้าใช้บริการวันอื่นได้
 • บัตร Adult Adventure Pass สาหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 131 ซม. ขึ้นไป ใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้าและเครื่องเล่นทุกชนิด
 • ไม่จากัดรอบตลอด 1 วัน
 • จากัด 1 สิทธิ์ สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 2 ใบ/วัน (รวมรายการบัตรแถมเท่ากับ 4 ใบ)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการภายใต้โปรโมชั่นนี้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากคาสั่งควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณะสุขและจากการซ่อมบารุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
 • โปรโมชั่นสาหรับผู้ที่มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น (Promotion for Thai Residents Only.)
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร