โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

รับฟรี ซีดีเพลงคุณแจ้ ดนุพล

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
หากสนใจสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
กรุณาติดต่อผู้จัดการการเงินส่วนบุคคลหรือผู้จัดการสาขาของท่าน
หรือโทร 02 296 5566
เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ เท่านั้น
• จำกัด 100 ชุด เท่านั้น
• ติดต่อขอรับซีดีเพลงได้ที่ Call Center โทร. 02 296 5566 สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
จำกัดการขอรับซีดีเพลง 2 ชุด/หมายเลขบัตรหลัก/ตลอดรายการ
• จะดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ตามใบแจ้งยอด ภายใน 30 วันหลังจบรายการ
• สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/ทอน เป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
• กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นทีสุด
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร