โปรโมชั่น ผ่อนสินค้า :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Zoom Camera

บัตรเครดิต กรุงศรี Zoom camera
เงื่อนไข
*,** สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการในงาน Zoom Camera 2018 เท่านั้น  /พิเศษ 1 
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดการแบ่งจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปเท่านั้น 
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 8,000 บาท/หมายเลขบัญชีตลอดรายการ/ รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้ 
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปหลังจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ 
• พิเศษ 2 การใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดการผ่อนชำระเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด13%ของมูลค่าสินค้า เครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดรายการตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและจำกัดสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมสูงสุด 300,000 คะแนนหรือ เทียบเท่ากับ 39,000 บาท/หมายเลขบัญชีตลอดรายการ คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี/ บริษัทจะเครดิตเงินคืน ภายใน 60  วันหลังจบรายการ/รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ/ รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้  / สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน /บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• บริษัทฯบัตรเครดิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าหรือบริการหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง/ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า/ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• หากมีกรณีพิพาทให้ถือคำตัดสินของ บริษัทฯ เป็นอันสิ้นสุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร