โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Hospital Promotion 2019

โปรโมชั่นโรงพยาบาลประจำปี 2562
เบอร์โทรศัพท์
จังหวัด
โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) บัตรเครดิตกรุงศรี Exclusive Banking/ Signature/ AIA Visa/ Platinum
- ส่วนลด 10% ค่าห้องผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ แล็ปพิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ ทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมสำหรับเด็ก

สิทธิประโยชน์สำหรับทุกประเภทบัตร
ชุดตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
- ชุดตรวจสุขภาพ Executive Male Check-up ราคาพิเศษ 15,700 บาท จากราคาปกติ 36,218 บาท
- ชุดตรวจสุขภาพ Executive Female Check-up ราคาพิเศษ 21,000 บาท จากราคาปกติ 44,735 บาท
กรุงเทพฯ 1719
โรงพยาบาลคามิลเลียน • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี กรุงเทพฯ 02-185-1444
โรงพยาบาลเจ้าพระยา • ส่วนลด 10% (10 รายการตามระเบียบโรงพยาบาล) ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
• ส่วนลด 5% รายการตรวจสุขภาพโปรแกรมหลัก
กรุงเทพฯ 02-434-1111
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน • ส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ) ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
• ส่วนลด 10% ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้องรวมอาหารไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)
กรุงเทพฯ 02-625-9000
โรงพยาบาลธนบุรี • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นคมีบำบัด) กรุงเทพฯ 02-487-20000
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง
• ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา
กรุงเทพฯ 02-804-8959
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา, ค่าห้อง กรุงเทพฯ 02-838-5555
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา, ค่าห้อง และค่าอาหาร (สำหรับผู้ป่วยใน IPD)
• ส่วนลด 5% สำหรับบริการทางทันตกรรม ประเภทอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
ยกเว้นค่าตรวจพิเศษ ค่าแพทย์ ค่ายา รายการพิเศษ ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์เทียม ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ ค่าบริการรถฉุกเฉิน และค่าบริการโรงพยาบาล
กรุงเทพฯ 02-998-9888
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา, ค่าห้อง และค่าอาหาร (สำหรับผู้ป่วยใน IPD)
• ส่วนลด 5% สำหรับบริการทางทันตกรรม ประเภทอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
ยกเว้นค่าตรวจพิเศษ ค่าแพทย์ ค่ายา รายการพิเศษ ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์เทียม ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ ค่าบริการรถฉุกเฉิน และค่าบริการโรงพยาบาล
กรุงเทพฯ 02-998-9888
โรงพยาบาลพระรามเก้า • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง CCU, ICU)
• ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
• สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรม BOTOX USA ราคา 14,900 บาท (จากราคา 16,331.30 บาท)
• สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรม Eye Lid Spa ราคา 1,200 บาท
• สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรมยกกระชับหน้า Thermage ราคา 49,000 บาท
กรุงเทพฯ 02-202-9999
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล • ส่วนลด 10% ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
• ส่วนลด 10% ทันตกรรม ขูด อุด ถอน
• โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
กรุงเทพฯ 02-877-1111
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท Krungsri Exclusive Signature, Krungsri Signature
- ส่วนลดค่าห้อง 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะ 3 คืนแรก ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)
- ส่วนลดบริการฉุกเฉิน บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ฟรี 1 ครั้ง เฉพาะค่ารถ (กรณีเข้าพักผู้ป่วยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ
Krungsri AIA VISA
- ส่วนลดค่าห้อง 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน  ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)
- ส่วนลดบริการฉุกเฉิน 50% ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉพาะค่ารถขาเข้า (กรณีเข้าพักผู้ป่วยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ
Krungsri ประเภทอื่นๆ
- ส่วนลดค่าห้อง 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะคืนแรก ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)
- ส่วนลดบริการฉุกเฉิน 50% ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉพาะค่ารถขาเข้า (กรณีเข้าพักผู้ป่วยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ
กรุงเทพฯ 02-022-2222
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่า ทาวน์
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท • ส่วนลด 10% เฉพาะค่าห้อง ค่ายา กรุงเทพฯ 02-769-2000
โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน • ส่วนลด 5% ค่ายา (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก) *ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์ และรายการเหมาจ่าย
• ส่วนลด 5% ค่าห้องพัก ผู้ป่วยใน *ยกเว้นค่าบริการพยาบาล ค่าบริการรพ. และค่าอาหาร
• ส่วนลด 5% ค่าปฎิบัติการ Lab/X-Ray (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก) *ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์ และรายการเหมาจ่าย
• ส่วนลด 5% ค่าทันตกรรม 5 รายการ อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก และทันตกรรมเด็ก *ยกเว้น ค่าแทพย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์ และรายการเหมาจ่าย
ประจวบคีรีขันธ์ 032-616-800
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี • ส่วนลด 10% ค่ายา ยกเว้นยาพิเศษ (สำหรับผู้ป่วยนอก OPD)
• ส่วนลด 10% ค่ายา และค่าห้อง ยกเว้นยาพิเศษ, ค่าห้อง ICU และค่าห้อง IMCU (สำหรับผู้ป่วยใน IPD)
จันทบุรี 039-319-888
โรงพยาบาลนครธน • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง และค่ายา กรุงเทพฯ 02-450-9999
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) กรุงเทพฯ 02-361-2727
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน  • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง และค่ายา (ตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนด) กรุงเทพฯ 02-271-7000
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 กรุงเทพฯ 02-514-4140-9 
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร กรุงเทพฯ 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต กรุงเทพฯ 02-571-8111
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง กรุงเทพฯ 02-818-9000
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-363-2000
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร