โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Central Embassy Chinese New Year 2019

บัตรเครดิต กรุงศรี Central Embassy
เงื่อนไข
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น 
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน
เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้าเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 

(1) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกันตลอดรายการส่งเสริมการขาย 
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ 
• ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป 
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงินเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลังยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักบริษัทฯ 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ 

(2) เงื่อนไขสำหรับการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน
• สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท(บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น 
• จำกัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส สูงสุด 50,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 5,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน 
• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกบัตรระบุ โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าภายในวันถัดไป 
• คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
• คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัสไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้ 
• กรณีบัตรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้งานได้จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบัตรรายการ กรุงศรี โบนัส ทันใจ 
• เมื่อมีการทำการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ยกเว้นการซื้อสินค้าจาก Eathai, บัตรกำนัล, ค่าสาธารณูปโภค, สินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร