ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “9 พอยต์ ลุ้น iPhone 13 Pro Max”


บัตรเครดิต กรุงศรี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล iPhone 13 Pro Max (256 GB สี Sierra Blue) จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 46,900 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 140,700 บาท
 
  1. คุณ กัณฐสิกข์ เกิดโตกันตวัฒน์  
  2. คุณ สิทธิพร เลิศกังวานไกล
  3. คุณ ดุสิต ตั้งบวรพิเชฐ