บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

Live Wellthy สมดุลแห่งการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ สู่นิยามบทใหม่ของการใช้ชีวิตแบบ Wellthy ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง Healthy ความใส่ใจด้านสุขภาพ และ Wellness รูปแบบใหม่ของการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วยบัตรใบเดียวที่ให้สิทธิประโยชน์อย่างครบครัน

แบบฟอร์มสมัคร

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
 
 
 
 
 
 
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ*
Enter security code:
 Security code
 
 
 
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
 


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
1. เฉพาะสมาชิกบัตรหลักใหม่ที่ได้รับการอนุมัติบัตรหลักตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 60 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ ยกเว้นการซื้อกองทุนรวม,ยอดกดเงินสดและค่าเบี้ยประกันทุกประเภท (เฉพาะบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า สามารถรวมค่าเบี้ยประกันภัยของเอไอเอ) บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอด บัญชีภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข
2. สิทธิพิเศษนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรใหม่บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, กรุงศรี แพลทินัม, เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม, กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่า แพลทินัม ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 60 พร้อมทั้งลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ก่อนการใช้จ่ายผ่านบัตร และมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 60,000 บาท ภายใน 90 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ ยกเว้นการชื้อกองทุนรวม, ยอดการเบิกถอนเงินสด ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลังและค่าเบี้ยประกันทุกประเภท (ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก)
• บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของสมนาคุณอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร