โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

โปรโมชั่นบัตรเสริม

 
โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี  บัตรเสริม
*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเสริมใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61 หรือสมาชิกที่ยกเลิกบัตรเสิรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
(1) สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมทุกๆ 1 ใบ ที่ได้รับอนุมัติและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบ 2,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ ยกเว้นยอดกดเงินสด, การซื้อกองทุนและค่าประกันทุกประเภท, จำกัดการรับของสมนาคุณ 1 รายการ / 1 หมายเลขบัตรเสริม /ตลอดรายการ
(2)สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม 2 ใบขึ้นไป จะต้องสมัครและได้รับอนุมัติบัตรพร้อมกันภายในเดือนเดียวกันและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมรวมกันครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติยกเว้นยอดกดเงินสด, การซื้อกองทุนและค่าประกันทุกประเภท, จำกัดการรับของสมนาคุณ 1 รายการ /1 หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ 
• บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ  
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 

สมัครง่ายๆ ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักและผู้สมัครบัตรเสริม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเสริม

อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก

กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครดังนี้
• กรอกข้อมูลในส่วนรายละเอียดสมาชิกบัตรหลักให้ครบถ้วน
• กรอกข้อมูลในส่วนสำหรับผู้สมัครบัตรเสริมให้ครบถ้วน
• ลายเซ็นผู้สมัครบัตรเสริม (กรุณาเซ็นในช่อง "ลายเซ็นผู้สมัครบัตรเสริม")
• ลายเซ็นผู้ถือบัตรหลัก (กรุณาเซ็นในช่อง "ลายเซ็นผู้ถือบัตรหลัก") 


เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือบัตรหลัก (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 
• ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม
• สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกบัตรเสริม(ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
• ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม 


สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครกลับมาที่
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541

โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร