โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

โปรโมชั่นบัตรเสริม

บัตรเสริม บัตรเครดิต กรุงศรี โปรโมชั่นบัตรเสริม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี  บัตรเสริม
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเสริมใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ หรือสมาชิกที่ยกเลิกบัตรเสริมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
• เฉพาะสมาชิกบัตรเสริมใหม่ที่ได้รับการอนุมัติบัตรตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60 และใช้ใบสมัครรหัสส่งเสริมการขาย 616 ที่ทางฝ่ายการตลาดจัดส่งให้เท่านั้น โทร. 0 2646 3000 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.krungsricard.com/supcard ไม่สามารถสมัครช่องทางสาขาธนาคารได้ 
(1) สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม 1 ใบ ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบ 1,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ ยกเว้นยอดกดเงินสด, การซื้อกองทุนและค่าประกันทุกประเภท 
(2) สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม 2 ใบขึ้นไป จะต้องสมัครและได้รับอนุมัติบัตรพร้อมกันภายในเดือนเดียวกันและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมรวมกันครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ ยกเว้นยอดกดเงินสด, การซื้อกองทุนและค่าประกันทุกประเภท, บริษัทฯจะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายตาม เงื่อนไข, จำกัด การรับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 หมายเลขบัญชี/ตลอดรายการ
(3) สมาชิกบัตรหลักรับคะแนนสะสมเพิ่ม 1,000 คะแนนเมื่อสมัครบัตรเสริมเจซีบี แพลทินัม 2 ใบขึ้นไปและได้รับอนุมัติบัตรพร้อมกันภายในเดือนเดียวกันและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมรวมกันครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ ยกเว้นยอดกดเงินสด, การซื้อกองทุนและค่าประกันทุกประเภท, บริษัทฯ จะดำเนินการมอบคะแนนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันที่มียอดเมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข โดยคะแนนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรหลัก ทั้งนี้คะแนนสะสมกรุงศรีโบนัสไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้, จำกัดการมอบคะแนนสูงสุด 1,000 คะแนน ต่อ 1 หมายเลขบัตรหลักตลอดรายการส่งเสริมการขาย 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไข เพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด


 

สมัครง่ายๆ ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักและผู้สมัครบัตรเสริม

   

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเสริม

อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก

กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครดังนี้
• กรอกข้อมูลในส่วนรายละเอียดสมาชิกบัตรหลักให้ครบถ้วน
• กรอกข้อมูลในส่วนสำหรับผู้สมัครบัตรเสริมให้ครบถ้วน
• ลายเซ็นผู้สมัครบัตรเสริม (กรุณาเซ็นในช่อง "ลายเซ็นผู้สมัครบัตรเสริม")
• ลายเซ็นผู้ถือบัตรหลัก (กรุณาเซ็นในช่อง "ลายเซ็นผู้ถือบัตรหลัก") 


เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือบัตรหลัก (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 
• ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม
• สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกบัตรเสริม(ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
• ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม 


สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครกลับมาที่
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541

โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร