โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Loft

บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 28%(1),(2),(3)

สำหรับทุกประเภทห้อง (จากราคาปกติ)

พิเศษ 1 รับส่วนลด 15%(1) เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม

สินค้าประเภทขนม, เครื่องดื่ม, สินค้าไอทีบางชิ้น, สินค้าจัดรายการและตู้กาชาปองไม่เข้าร่วมรายการ

พิเศษ 2 แลกรับส่วนลด 10%(2) เมื่อใช้คะแนน 1,000 คะแนน = 100 บาท ทุกบัตรทุกวัน

ทำรายการแลกคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือ (ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

* 4 6 5 * 1 0 0 8 6 * หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย # กดโทรออก -จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 5,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน

พิเศษ 3 รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%(3) ทุกบัตรทุกวัน

เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 45 บาท
(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 45 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)


ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการพิเศษ 3 ผ่านทาง SMS พิมพ์ LOF (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งมาที่ 081 927 9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า) รอรับข้อความยืนยันจากระบบ

หรือ สแกนผ่าน UCHOOSE เท่านั้น เพื่อลงทะเบียน
 
access_time 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
place ร้าน LOFT ทุกสาขา
 
 
เงื่อนไข
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น 

(1)เงื่อนไขสำหรับรับส่วนลดทันที: 
• สงวนสิทธิ์การให้ส่วนลดเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัมเท่านั้น 
• สินค้าประเภทขนม, เครื่องดื่ม,สินค้าไอทีบางชิ้น,สินค้าจัดรายการ และตู้กาชาปอง ไม่เข้าร่วมรายการ 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

(2)เงื่อนไขสำหรับการแลกคะแนนเป็นส่วนลด: 
• สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี  ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น 
• จำกัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 5,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน 
• ส่วนลด 10% คำนวณจากคะแนนสะสมที่แลก 
• คะแนนสะสมแลกแทนเงินสดซื้อสินค้าที่ร้าน Loft เท่านั้น 
• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกบัตรระบุ 
• คะแนนสะสมเมื่อแลก ณร้านค้าแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้ 
• มูลค่าสินค้าที่เหลือหลังการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท
• กรณีบัตรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบัตรรายการ กรุงศรี โบนัส ทันใจ 
• เมื่อมีการทำการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี 
• บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• หมายเลขโทรศัพท์ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ 0 2646 3555 และสามารถทำรายการได้ทันที 
• หากทำรายการแลกคะแนนสะสมไม่สำเร็จให้การทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
• เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง 

(3)เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน 
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวต่อเดือน เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท 
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 45 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน 
• ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป 
• รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯในช่วงเวลาเดียวกันได้ 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักบริษัทฯ 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
• ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ, Krungsri Smart Plan
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร