โปรโมชั่น บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Kids Cinema

บัตรเครดิต กรุงศรี
เงื่อนไขรายการ
  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม เท่านั้น                       
  • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ ทุกวัน ทุกเรื่อง ทุกรอบ  ณ โรงภาพยนตร์ Kids Cinema ในเครือ เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา  
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า เท่านั้น  เพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ Kids Cinema ลด 50% จากราคาที่นั่งปกติ  
  • สงวนสิทธิ์สูงสุด 4 ทีนั่ง/บัตร/ตลอดรายการ  
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะที่นั่งปกติ ในระบบฉายปกติและระบบดิจิตอล เท่านั้น หรือสามารถรับสิทธิ อัพเกรดเป็นที่นั่งฮันนีมูน โดยชำระเพิ่มในราคา 20 บาท/ที่นั่ง  
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่น หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้  
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น       
  • ขอสงวนสิทธืในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณ๊พิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด                                                                                     
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร