โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Duty Free

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี Duty Free

 

UP Shopaholic ช้อปปิ้ง Duty Free ทั่วโลก

รับเครดิตเงินคืน 3%*

ที่ ร้าน Duty Free ทั่วโลก ไม่ต้องลงทะเบียน
เมื่อใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
Receive 3%* cash back when you spend over THB 10,000/sales slip at worldwide Duty Free.
1 Jan – 30 Jun 2018
 
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61
เงื่อนไข
*เงื่อนไข 
• สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ ​1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61
• จำกัดการให้เครดิตเงินคืน 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน 
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
• สิทธิพิเศษนี้จะได้รับเมื่อมีการใช้จ่ายที่ร้าน Duty Free ทั่วโลก 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปที่มีหมายเลข MCC Code:5309 เท่านั้น 
• บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วันหลังจากทำรายการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกบัตรฯ ได้รับ หากมีการยกเลิกยอดใช้จ่ายในภายหลัง 
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด l 
 
 
*Conditions
• This privilege is valid from 1 Jan – 30 Jun 2018. 
• Limit THB300 cash back/account/month. 
• This privilege can be applied at worldwide Duty Free Stores when spend over THB 10,000/saleslip that have MCC Code:5309 only. 
• The cash back will be transferred to primary account within 60 days after making a payment.
• The company reserves its right to change the term and conditions without any notice in advance. In case of any dispute, the company’s ruling is deemed final 
• Loan service is provided by Krungsriayudhya Card Co., Ltd.
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร