โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ช้อปต่างประเทศ ทั่วโลก

phonelink_ring ลงทะเบียนก่อนทำรายการ ผ่าน UChoose Application หรือ SMS พิมพ์ JIS (วรรค) บัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081 - 927 - 9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี
 
 
 
 

รับเครดิตเงินคืน 3%* ตั้งแต่บาทแรก

เมื่อช้อปที่ร้านค้าในต่างประเทศ ทั่วโลก ยกเว้นการใช้จ่ายในประเทศไทย (ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายออนไลน์ Airline, Travel Agent, Digital Goods) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี เป็นสกุลเงินต่างประเทศ เท่านั้น (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ เดือน)
 
access_time 9 เม.ย. 62 – 30 มิ.ย. 62
 
 
*เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้สําหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี และชำระผ่านบัตรฯ ครบตาม
  • เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในช่วงระหว่างวันที่ 9 เม.ย. 62 – 30 มิ.ย. 62 และต้องลงทะเบียนก่อนทำรายการสำเร็จแล้วเท่านั้น
  • เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมรายการนี้ ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 1% จากสิทธิประโยชน์ J-Shopping ในช่วงระยะโปรโมชั่นนี้
  • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนตามรายการที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ ร้านค้าต่างประเทศ ทั่วโลก ยกเว้นการใช้จ่ายในประเทศไทย ที่รองรับระบบ JCB  โดยยอดใช้จ่ายคำนวณเครดิตเงินคืน เป็นยอดใช้ ณ วันที่ทำรายการ (Transaction Date) ก่อนการคำนวณค่าความเสี่ยง จากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทำการบันทึกรายการ (Posting Date) ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคำนวณจะอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ JCB  (ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายออนไลน์ Airline, Travel Agent, Digital Goods) และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 600 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ เดือน (จากยอดใช้จ่ายรวมสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ เดือน)
  • เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม ยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่าย
  • ของบัตรหลักและเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร