โปรโมชั่น ช้อปปิ้ง :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Boonthavorn

 

รับเครดิตเงินคืนมูลค่ารวมสูงสุด 90,000 บาท*/**

คุ้ม 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท *

 
เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวน
(ตั้งแต่......บาท/เซลล์สลิป)
รับเครดิตเงินคืน*
(บาท)
10,000 – 19,999 50
20,000 – 44,999 220
45,000 – 79,999 600
80,000 – 149,999 1,200
150,000 – 349,999 2,600
350,000 – 649,999 7,000
650,000 ขึ้นไป 20,000
 

* จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการสแกนผ่านแอป UChoose (ฟรี) หรือ ส่ง SMS พิมพ์ BTV2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081 - 927 - 9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบก่อนทำรายการชำระ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

คุ้ม 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%**

เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนผ่านบัตร/เซลส์สลิป, ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน, จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 50,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน, รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย
 
โดยลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน หลังใช้จ่ายผ่านบัตรภายในเดือนที่ทำรายการเท่านั้น
กด*465*10309*หมายเลขบัตรเครดิต 4 หลักสุดท้าย*คะแนนเท่ายอดซื้อ#โทรออก
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
เงื่อนไข
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น       
 • สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอป UChoose หรือส่ง SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการ เท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า  แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท เท่านั้น
*เงื่อนไข คุ้ม 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท :
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 - 19,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 50 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 - 44,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 220 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 45,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 45,000 - 79,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 600 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 80,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 80,000 - 149,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 - 349,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 350,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 350,000 - 649,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 650,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 650,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรหลักในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริมรายการเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
** เงื่อนไขคุ้ม 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% :
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนและต้องใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เท่านั้น โดยสามารถแลกคะแนนสะสมภายในเดือนที่ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมเพื่อขอรับเครดิตเงินคืนได้ ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรของแต่ละประเภทบัตร โดยสามารถตรวจสอบเบอร์โทร ศูนย์บริการสมาชิกบัตรจากด้านหลังบัตรเครดิต 
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 50,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี 
 • หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น  
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับรายการแลกคะแนนสะสม และให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเพิ่มภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย :
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  ภายใต้ Merchant Name BOONTHAVORN ในระบบของ Visa, MasterCard และ JCB
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักบริษัทฯ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร