โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

B-quik

บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุดยอดดีล ผ่อนยางหรือแม็ก 0%นาน 10 เดือน
พร้อมรับส่วนลดทันที 3 %

 
access_time ​1 มี.ค. 62 - 30 เม.ย. 62
place ที่ศูนย์บริการบี-ควิกทุกสาขา
 
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย*
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย ได้ที่ บีควิก ทุกสาขาทั่วประเทศ และ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น 
• เงื่อนไขส่วนลด ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณ ส่วนลดจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 5,000บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป 
• รับส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/เซลส์สลิป/ตลอดรายการ 
• เงื่อนไขเครดิตเงินคืน ใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดผ่อนสินค้า/เซลล์สลิป ภายในวันเดียวกัน แลกรับ เครดิตเงินคืนสูงสุด 13% ของคะแนนสะสมที่แลก  
•  บัตรเครดิตกรุงศรีใช้คะแนนขั้นต่ำ 3,000 คะแนนขึ้นไป/เซลล์สลิป 
•  จำกัดสิทธิ์การใช้คะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน(แต่ไม่เกินราคาผ่อนสินค้า) หรือเทียบเท่า 39,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ 
• ร้านค้าจะทำการหักคะแนนสะสมเพื่อเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย ภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระ 
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายในรอบบิลถัดไป นับจากวันที่ทำรายการ  (กรณีบัตรเสริมเครดิต เงินคืน จะโอนเข้าบัญชี บัตรหลัก เท่านั้น ) 
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 39,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรด ติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ 
• รายการส่วนลดและเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ  
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น 
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการ โดยตรง 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยาจำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร