แจ้งเตือน mail, SMS, สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Phishing ที่ส่งมาจากมิจฉาชีพ

/getmedia/b4011995-7e0c-408d-a1b6-63ac7bca1a81/Cover_warning.jpg.html
แจ้งเตือน mail, SMS, สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Phishing ที่ส่งมาจากมิจฉาชีพ

เนื่องด้วยขณะนี้  มี e-mail หลอกลวง หรือ Phishing ที่ส่งมาจากมิจฉาชีพ โดย e-mail ดังกล่าวจะมีลิงค์เชื่อมโยง (Hyperlink) ไปยังเว็บไซต์ที่มีชื่อ URL คล้ายกับเว็บไซต์ชื่อดังหลายเว็บไซต์ ที่ให้ผู้ถือบัตรกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต, รหัส - ตัวเลขข้างแถบลายเซ็นด้านหลังบัตรเครดิต, วันหมดอายุบัตรเครดิต หรือชื่อที่ปรากฎบนหน้าบัตรเครดิตของท่าน เป็นต้น

เพื่อความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต เมื่อท่านได้รับ e-mail, ข้อความ SMS หรือข้อความจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลิงค์เชื่อมโยง (Hyperlink) ให้ท่านคลิกเข้าสู่เว็บไซต์และยืนยันข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางการเงินของท่าน  โปรดตรวจสอบข้อความดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง และอย่าเข้าเว็บไซต์จากลิงค์เชื่อมโยงดังกล่าวจาก e-mail หรือ SMS ที่ได้รับ แต่ขอให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยเบราวเซอร์ใหม่ซึ่งท่านพิมพ์ URL หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ด้วยตนเองทุกครั้ง


  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.