การเปลี่ยนช่องทางการรับ OTP

/KrungsriCreditCard/media/html/OTP_Web-1200x650_321.jpg
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.โดยประมาณ บริษัทจะยกเลิกการส่งรหัส OTP ผ่านช่องทาง E-mail โดยท่านสามารถรับ OTP ผ่านช่องทาง SMS และสำหรับท่านผู้ถือบัตรหลัก ท่านสามารถเลือกรับ OTP ผ่านแอปพลิเคชั่น Uchoose ได้อีก 1 ช่องทาง สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิต
 
รับ OTP ผ่านแอปพลิเคชัน Uchoose


  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.