พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Visa ยกเลิกการให้บริการขอใบบันทึกรายการ (Sales Slip) ย้อนหลัง

16 ตุลาคม 2563
เนื่องจาก VISA International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต ได้ประกาศยกเลิกการให้บริการขอใบบันทึกรายการ หรือ Sales Slip ย้อนหลัง

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ถือบัตรเครดิต VISA จะไม่สามารถขอใบบันทึกรายการ หรือ Sales Slip ย้อนหลังจากบริษัทฯ ได้

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร ตามหมายเลขด้านหลังบัตร