โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Emporium and Emquartier Winter Wonderland

บัตรเครดิต กรุงศรี
เงื่อนไข
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าในศูนย์การค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขสำหรับการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน
• สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี  ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
• จำกัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสสูงสุด 50,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน
• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกบัตรระบุ
• คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้ 
• กรณีบัตรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบัตรรายการ กรุงศรี โบนัส ทันใจ
• เมื่อมีการทำการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการสินเชื่อโดยตรง

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลศูนย์การค้า
• สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภท จำกัดรับบัตรกำนัลศูนย์การค้ามูลค่าสูงสุด 5,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสมเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการโอนคะแนนสะสมพิเศษในบัญชีของท่าน 
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักบริษัทฯ
• เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
• ยกเว้นการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าภายใน Emporium, Emquartier, Power Mall ทุกสาขา, และ Gourmet Market ทุกสาขา ,แผนกสุรา, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, การซื้อสินค้าผ่อนชำระ KrungsriSmart Plan
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ดูโปรโมชั่นอื่นๆ

Subscribe promotions